Man skulle kunna fråga sig vad det är för mening med dörrskyltar. Varför inte bara nöja sig med namnet på brevlådan? Då kommer ju posten fram i alla fall, kan man tycka.

Det finns många goda anledningar till att ha dörrskylt, både vad gäller privatpersoner och företag. Dörrskylten signalerar också olika saker om den eller det som finns på andra sidan dörren.

Dörrskyltar för privata hem

En dörrskylt till din bostad kan vara både praktiskt och trevligt. Den kan till exempel vara välkomnande eller ge ett imponerande intryck. Man behöver inte sätta dit sitt namn, utan den kan användas för att ge en upplysning (till exempel: ”Ingen reklam, tack!”), eller helt enkelt vara välkomnande (till exempel: ”Välkommen till oss!”).

Beroende på hur den utformas kan den också uttrycka olika saker om personen i bostaden, nämligen om man är romantisk, saklig, ilsken eller trevlig. Man kan alltså uttrycka sin personlighet med dörrskylten, ungefär på samma sätt som endel människor gör med bilens registreringsskylt.

Dörrskyltar för företag och kontor

När det gäller dörrskyltar för företag och kontor, kan man säga att de är näst intill ofrånkomliga. Ska man besöka ett företag vill man veta att man kommit rätt. Här finns dock också ett ganska stort utrymme för att mer eller mindre noggrant beskriva vad som finns bakom dörren.

Dörrskylten kan till exempel helt enkelt upplysa om företagets namn, eller namnet på den person som arbetar på kontoret, och kanske den personens titel eller arbetsfunktion. Den kan också innehålla information om öppettider, samt mer eller mindre information om företagets verksamhet.

Även här finns ett ganska stort utrymme för att utrycka mer än saklig information. Med valet av typsnitt, material och färg, signalerar man något om företaget i fråga. Är det en revisor bakom dörren? Då vill man verka seriös. Kanske rör det sig om ett kreativt företag som sysslar med design och liknande? I så fall vill man antagligen att skylten ska vara lite mer fantasifull eller inspirerande.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *